Febrer 2018

Jornada 02 i 04 febrer

Jornada 09, 10 i 11 febrer

Jornada 16, 17 i 18 febrer

Jornada 23, 24 i 25 febrer

Polisportiu Na Caragol

Camí Can Canals

07570,  Artà. (Illes Balears)

basquetarta@gmail.com

S'Almudaina
Sa Grípia
Pre-fabricats Sancho Vaquer
Salut 25
La Bicicleta
DataSave

Mon Dental

Bar Total

Ses 3 Forquetes

Noha's

Licors Moyà

Electrohiudràulica Llevant